El grup municipal de la CUP de la Seu d´Urgell ha anunciat la presentació d´una moció al pròxim ple en la qual insta el consistori a d emanar a la Generalitat que incorpori la capital alt urgellenca a la llista de ciutats considerades àrea amb mercat d´habitatge tens.

Segons han argumentat els representants de la CUP, «a falta de dades actualitzades del 2020, sabem que l´augment del preu de lloguer de l´habitatge a la Seu d´Urgell va ser del 7,6%, quasi dos punts per sobre la mitja catalana. A més, la renda familiar disponible bruta per habitant és considerablement més baixa a la Seu que a la resta de Catalunya. Segons dades d´Idescat, mentre la renda familiar a Catalunya és de 17.200 euros, a la Seu aquesta xifra baixa fins als 13.600 euros. Finalment, l´índex creixement del preu de lloguer ha estat considerablement per sobre de l´IPC, en especial aquest any 2020». Davant d´aquesta situació, la formació ha remarcat que cal protegir els preus del sector immobiliari a la Seu per tal de garantir l´accés a l´habitatge. La CUP també demana «analitzar les dades i els índex necessaris per declarar el municipi de la Seu com àrea amb mercat d´habitatge tens. Així com redactar la memòria explicativa dels motius i l´informe preceptiu».