La Cerdanya ha iniciat un procés d'inventariat de la xarxa de camins i senders que creua la comarca i dels elements del patrimoni cultural arquitectònic, com ara les esglésies, que hi ha a peu d'aquests camins per tal de crear nous productes i aplicacions turístiques digitals. El projecte, que compta amb finançament de la Unió Europea, comporta una inversió de 235.000 euros.

L'inventari dels camins i esglésies de la Cerdanya forma part del projecte PECT de natura, cultura i intel·ligència en xarxa que el Consell Comarcal porta a terme amb la Diputació de Girona, entre d'altres organismes. El PECT, sigles que corresponen a Projecte d'Especialització i Competitivitat Territorial té com a un dels seus principals objectius «revaloritzar i apropar a l'usuari el patrimoni natural i cultural ? de la comarca mitjançant l'ús de les noves tecnologies», segons han explicat des del mateix Consell Comarcal. Els treballs han de desembocar en noves estratègies per «promoure actuacions que contribueixin a la transformació econòmica del territori i tinguin un fort component d'innovació». El Consell Comarcal hi participa conjuntament amb la Generalitat, la Diputació, la Universitat de Girona, altres consells comarcals i el Consorci Vies Verdes. El programa treballa en tres eixos: una xarxa de camins de la província; un inventari i un pla de propostes de patrimoni cultural i natural; i el disseny i aplicació d'un model de gestió més eficient.