El Servei de Compra Pública de la Diputació de Girona ha presentat una nova eina de compensació de CO2 que ha elaborat i que posa a l'abast del món municipal i, per extensió, a qualsevol administració pública catalana, segons han exposat des de l'òrgan provincial.

Els responsables del programa han explicat que la nova aplicació «proporcionarà als òrgans de contractació els mecanismes necessaris per incorporar en els plecs de les clàusules administratives particulars de qualsevol licitació la condició especial d'execució de la compensació de CO2». En aquest sentit, l'objectiu ambiental del projecte és que l'execució de la prestació del proveïdor contractat es realitzi amb un balanç zero quant a emissions de CO2. En aquest sentit, els caps d'estat i de govern dels països de la Unió Europea han acordat reduir les emissions de gasos amb efecte d'hivernacle en el 55 % el 2030 respecte al 1990, segons han recordat des de la Diputació de Girona. Aquest pla marca les fites de reducció de CO2 a curt termini a fi efecte d'aconseguir una economia climàticament neutra el 2050. En aquest context, el diputat de Desenvolupament Sostenible i de Compra Pública, Joan Fàbrega, ha remarcat que «el canvi climàtic s'està accelerant i, per tant, les mesures per mitigar-lo també s'han d'accelerar. Les administracions públiques i, en aquest cas, la Diputació de Girona, hem de consolidar la tendència de desacoblament entre el desenvolupament econòmic i els impactes ambientals. Hem d'aconseguir desenvolupar un model industrial basat en l'economia circular i descarbonitzada, mitjançant la recerca i la innovació, i que sigui competitiu, creador d'ocupació i internacionalitzat». Se'n poden beneficiar tant ajuntaments com consells comarcals.