El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha licitat aquest any de manera telemàtica un conjunt de 44.920 tones de fusta per un import de 1.5244.920 euros. La venta es fa a través d'una subhasta que representa una de les principals mesures que la conselleria té en marxa per dinamitzar la gestió forestal, especialment a l'àmbit de les forests de propietat pública, ja siguin d'entitats locals o de la Generalitat.

La venda d'aquesta fusta «té una repercussió important en uns territoris rurals amb greus problemes d'abandonament i una elevada necessitat de generació d'activitat compatible amb els valors ambientals», segons han remarcat des del mateix departament. Els lots de fusta subhastats en aquesta edició especial de la gestió pública de les zones forestals del país corresponen a vuit comarques i les que han tingut un major volum de fusta licitada són el Berguedà, l'Alt Urgell i la Cerdanya.

La major part de la fusta subhastada prové de boscos ordenats i, en el cas dels espais naturals de protecció especial, s'han sotmès a informe dels corresponents òrgans de gestió amb la finalitat d'incorporar les condicions que permetin fer compatible l'aprofitament d'aquests boscos amb la conservació de la biodiversitat, segons el Govern. Ara, els treballs que es portaran a terme són principalment aclarides en boscos joves per millorar-ne la vitalitat, reduir-hi el risc d'incendis i fer-los més resistents enfront de sequeres o plagues forestals. En conjunt, els boscos públics ocupen una superfície aproximada de 485.000 hectàrees, cosa que representa un 24% de la superfície forestal a Catalunya.