El Govern ha aprovat la transferència de crèdit de 6,3 MEUR del Fons de Contingència al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies per als ajuts extraordinaris d'urgència per pal·liar els perjudicis econòmics del sector del lleure educatiu i de les activitats extraescolars afectades pel confinament perimetral del Ripollès i la Cerdanya.

Les tres modalitats de l'ajut van adreçades a entitats que fan activitats de lleure educatiu entre setmana per a menors; a persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars, i a entitats, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions inscrites al Registre d'Instal·lacions Juvenils de la Direcció General de Joventut.

Aquesta línia d'ajuts per valor de 6,3 milions d'euros va ser aprovada pel Govern en la seva sessió del 12 de gener passat.