El Consell Comarcal de la Cerdanya ha aprovat, dins el pressupost per a aquest any 2021, una partida de 245.000 euros per a la reforma i modernització de les dependències de dues de les seves àrees amb més volum de feina i serveis, les de Serveis Socials i Joventut. El projecte d'actuacions en aquests dos espais, situats a diferents edificis de Puigcerdà, passa per ser de les més importants del mandat comarcal en aquest exercici.

Les dues actuacions, que disposen d'una subvenció del Pla Únic d'Obres i Serveis (PUOSC) de 167.000 euros, se centraran a fer més amplis i compartits els espais de treball dels treballadors comarcals i, alhora, crear despatxos per oferir intimitat als usuaris que hi acudeixen. Les dues àrees del Consell Comarcal, que suposen dues de les principals competències de l'òrgan de representació municipal, són al carrer Escoles Pies i a l'entorn del jardí de la seu central de l'òrgan comarcal, a la plaça del Rec, també a Puigcerdà. En el cas del local de Joventut, les obres també permetran guanyar un pis amb un entresolat que acollirà una sala polivalent, segons ha explicat el Consell. Mentre durin les obres de reforma en els dos edificis, el govern comarcal mantindrà els serveis en altres edificis de la vila i la comarca, com ara el centre cívic del carrer Raval de les Monges, el local municipal de Joventut de la plaça del Regne de Mallorca i el local municipal d'Esports i entitats de la plaça del Call.