La Diputació de Girona ha assumit la gestió del Pla de Serveis de Secretaria Intervenció, el qual té per objecte oferir assistència en matèria de fe pública, assessorament legal preceptiu, funció interventora, control financer i de comptabilitat. Amb aquesta operació, la Diputació vol oferir un major servei als pobles de la demarcació. Així, el servei se centra principalment en els micropobles de menys de 500 habitants i, en un segon nivell, en municipis de menys de 1.000 habitants. Actualment, aquest servei es presta a 27 municipis gironins a través d'un director coordinador i nou secretaris interventors que, a més, tenen el suport directe de tres tècnics jurídics i un auxiliar administratiu. Des de la Secretaria General de la Diputació de Girona es canalitza el Pla de Serveis d'Assessorament i Assistència Jurídica, que s'ocupa, entre d'altres aspectes, del domini públic i el patrimoni, les expropiacions, el procediment administratiu electrònic o les eleccions locals.