El Govern ha autoritzat l'ampliació de la plantilla de l'Institut Nacional d'Educació Física (INEFC) per poder posar en marxa el Grau en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (CAFE) a la Seu d'Urgell (INEFC Pirineus) el curs que ve. Els nous estudis estaran enfocats a la formació d'esports al medi natural de muntanya i de riu. L'ampliació de personal es concreta en la creació d'onze llocs de treball de personal laboral docent amb la categoria de professor, quatre més de personal laboral i vuit de personal funcionari d'administració i serveis. L'objectiu és donar cobertura a la prestació del servei amb caràcter previ a la seva posada en funcionament. El Departament de la Presidència, mitjançant la secretaria general de l'Esport i de l'Activitat Física, farà les modificacions pressupostàries per finançar l'ampliació de la plantilla de l'INEFC. La implantació del grau es farà mitjançant el mateix pla d'estudis que al centre d'INEFC de Lleida, del qual dependrà a través de la fórmula de grup desplaçat a aquest municipi.