L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha convocat el concurs públic per a l'adjudicació d'un dels establiments de restauració més emblemàtics de la població per la seva situació: el quiosc bar del passeig Joan Brudieu. Segons ha anunciat el consistori, la concessió del negoci es farà per un termini de quatre anys i es podrà prorrogar per a dos períodes successius d'un any. Segons estipulen les bases del concurs, el concessionari de l'explotació del bar del carril central del Passeig «obtindrà de manera íntegra els beneficis que es generin en el normal desenvolupament d'aquesta activitat». Pel que fa al tipus de licitació es fixa el preu de sortida en 8.000 euros anuals. Els interessats a proposar ofertes, cal que les presentin de manera telemàtica mitjançant l'eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya. L'anunci de la licitació del contracte es pot consultar a l'e-tauler de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, al seu portal web.