Els ajuntaments de Puigcerdà i la Guingueta d'Ix han acordat recórrer a la figura legal europea de la licitació única per tal de portar a terme les obres de remodelació del Pont Internacional, que té una meitat a l'Estat espanyol i l'altra al francès. Aquesta figura jurídica permetrà als dos consistoris executar un únic projecte amb una sola empresa i pagar-ne el 50% cadascun.

Les obres de remodelació del Pont Internacional començaran a final d'aquest mes de maig després que els dos consistori n'hagin pactat els detalls de la contractació en una reunió celebrada la setmana passada. El procediment de licitació única possibilita als dos ajuntaments oferir el mateix projecte a cada costat de la frontera estatal de manera que es pugui licitar a una sola companyia. El projecte té un pressupost estimat de 40.000 euros, els quals permetran renovar el ferm del vial i substituir i reforçar les baranes del pont, les quals presenten un estat de deteriorament que les fa inestables i perilloses . En aquest sentit, des de fa mesos els dos consistori han instal·lat unes tanques provisionals que impedeixen els vianants recolzar-se a les baranes que reforcen la seguretat dels vianants de caure al riu Reür que marca la frontera.

L'execució de les obres comportarà l'afectació del trànsit, per la qual cosa durant les setmanes que es portin a terme, puntualment els vehicles es veuran obligats a desviar-se pels passos fronterers secundaris.