La neteja de l’estany de Puigcerdà que es va fer l’any passat ha derivat en l’aparició d’unes algues que, una vegada analitzades per part dels Agents Rurals, han resultat ser una espècie autòctona que contribueix a la bona qualitat de l’aigua del llac i la seva biodiversitat, per la qual cosa l’Ajuntament ha decicit mantenir-les-hi.

L’aparició d’unes algues a l’estany que eren visibles des de fora va empènyer l’Ajuntament ha demanar-ne un estudi per descartar que, tal com havia passat amb algunes espècies de peixos, no es tractés d’una varietat invasora que malmetés l’ecosistema de l’estany. Recollides les mostres i analitzades, ara el Cos d’Agents Rurals ha confirmat a l’Ajuntament que aquestes plantes aquàtiques aparegudes les darreres setmanes a l’estany no són espècies invasores i n’ha identificat dos tipus: Llapó fullat (Potamogeton crispus) i Llapó anguilenc (Myriophyllum spicatum).

Segons ha explicat el mateix cos d’Agents Rurals, les dues plantes són beneficioses per l’ecosistema de l’estany perquè eviten la eutrofització de l’aigua, un increment excessiu de nutrients, en fixen el CO2 i alhora resulten un refugi per les cries de moltes espècies de peixos.