El Servei de Parcs i Jardins de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell acaba de portar a terme la primera actuació en arbres de diferents carrers de la ciutat que sovint es troben afectats per diferents plagues, a través d’una nova tècnica com és l’endoteràpia vegetal.

L’endoteràpia es un mètode alternatiu de tractament fitosanitari que ja es ve portant a terme en diferents ciutats, i que es caracteritza per l'absència de polvorització de pesticides químics que contaminen el medi ambient i que poden perjudicar la salut dels ciutadans, mascotes i insectes beneficiosos. El tractament es fa mitjançant la injecció del producte a la base del tronc de l'arbre per introduir-se directament a la saba.

L’època d’aplicació ha de coincidir amb el temps de creixement actiu de l’arbre, entre els mesos d’abril i juny. La transpiració de les fulles crea una pressió que permet la pujada de la saba bruta que transporta l’aigua, minerals i el producte injectat.