El Consorci de l’Aeròdrom de la Cerdanya, format per la Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Cerdanya, ha acordat recentment que la gestió de l’equipament passi a Aeroports de la Generalitat, una empresa pública presidida per Isidre Gavín. El secretari d’Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya i el seu equip centraran els seus esforços a apropar l’equipament cap a la sostenibilitat i a ampliar l’oferta d’oci.

Quin és el paper de l’Aeròdrom de la Cerdanya dins de totes les infraestructures de vol que hi ha a Catalunya?

L’Aeròdrom de la Cerdanya té un paper molt rellevant, sobretot perquè és un referent mundial de vol a vela. Des del punt de vista esportiu, s’ha guanyat un lloc en l’àmbit internacional i això té un interès estratègic. Amb el nou model de gestió que proposem, més enllà d’això volem que tingui sentit amb la visió del territori que hi ha al seu entorn.

Com contribueix al desenvolupament econòmic de la Cerdanya?

L’aeròdrom ha de ser un dinamitzador econòmic de la comarca. Tot i això, la seva infraestructura està força degradada. Ha de ser un punt de trobada i el pla d’inversions que hem dissenyat busca renovar i dignificar l’aeròdrom en aquest sentit. Els visitants aporten riquesa al territori i es pot millorar l’atracció de l’espai per portar més turisme a la Cerdanya. Aquesta inversió ha de generar retorn econòmic a la comarca.

Fa tretze anys que l’aeròdrom estava concessionat. Per què ara han apostat des d’Aeroports per adquirir la gestió de l’espai?

El model de concessió és molt utilitzat i generalment dona molt bon resultat. Tot i això, els ingressos que es generaven no permetien fer front a totes les actuacions que s’han de fer a la infraestructura. Això és un dels motius pels quals hem volgut obrir la porta a la gestió d’Aeroports. La Generalitat sí que pot fer front a les necessitats actuals. De fet, d’entrada es preveu una inversió de 150.000 euros en la millora de les instal·lacions, tant d’oci com d’espais de vol.

En què volen centrar els esforços?

Les inversions estan orientades a la sostenibilitat. Tot el que volem fer serà amb aquesta visió. Moltes d’aquestes inversions seran d’adaptació a la normativa, ja que cal actualitzar diversos aspectes de les instal·lacions. A part de posar al dia les instal·lacions, també s’hi ha de posar l’accent ambiental, sobretot en l’activitat de les aeronaus.

Com s’aconsegueix millorar la sostenibilitat d’un aeròdrom?

És important que operin naus menys sorolloses i que generin menys emissions. L’aeròdrom de la Cerdanya ha d’anar cap a la sostenibilitat i ha de ser més exigent amb temes de reducció de soroll. En aquest sentit, ens agradaria convertir-lo en un punt de proves per a nous tipus d’aviació sostenible.

Volem que l’aeròdrom de la Cerdanya sigui un espai que fomenti i divulgui l’activitat sostenible.

L’aeròdrom de la Cerdanya és conegut per especialitzar-se en el vol a vela, una disciplina en què els avions que la practiquen es mantenen enlaire mitjançant l’aprofitament de corrents d’aire i sense l’ús de cap mitjà de propulsió. Estan satisfets amb el reconeixement internacional que tenen en aquest aspecte?

Sí, i amb la nostra gestió volem mantenir aquesta rellevància. Fins i tot, si es pot, contribuirem a millorar-la. És prioritari per a nosaltres. Quan hem fet el pas de gestionar-lo, a banda de garantir la inversió en tenir la Generalitat darrere, és perquè no podem perdre aquesta importància internacional que té. És un punt de referència de Catalunya al món i li volem garantir aquesta reputació.

Els remolcadors que porten a l’aire les naus que practiquen vol a vela sí que funcionen amb motors convencionals. Quin impacte tenen aquestes avionetes sobre el medi ambient?

Algunes són sorolloses. Volem que les aeronaus que facin de remolcador a l’aeròdrom de la Cerdanya siguin tan sostenibles com sigui possible. Si hi ha alguna nau que no compleix les exigències que volem establir, no podrà fer el rol de remolcador.

Amb la gestió d’Aeroports volen obrir la infraestructura a la població. Com creu que s’ha de fer?

És una oportunitat per desenvolupar activitats que sintonitzen amb la sostenibilitat. No tothom té un espai al costat amb aquest tipus d’oferta lúdica i esportiva. Convé diversificar l’oferta d’activitats de l’aeròdrom de la Cerdanya per obrir-lo a tothom.

Quines perspectives de futur tenen per a l’espai?

S’ha de convertir en una infraestructura que tingui un diàleg molt proper amb el territori. Ha d’estar connectada amb el món local. El fet que hi aterri la Generalitat és per aprofitar l’expertesa d’Aeroports com a gestor per poder invertir més i per incrementar les exigències sobre sostenibilitat. Alhora, s’ha de convertir en una gestió de quilòmetre zero i la Generalitat ho farà tot amb el diàleg permanent amb la comarca.

Encara que ara mateix l’aeròdrom es caracteritza pel vol esportiu, es podria obrir a vols de gran escala en algun moment?Hi ha un consens entre la Generalitat i els ajuntaments del territori amb la idea que aquí no hi aterrin vols comercials. Volem que segueixi especialitzat en els vols de menys impacte i mantenir aquesta condició.