L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha anunciat l’obertura d’una nova convocatòria d’ajudes per rehabilitar i repintar porxos i façanes dels edificis situats al carrer Major i del carrer dels Canonges, al cor del nucli antic. La convocatòria també beneficia els edificis d’altres carrers del centre històric, com ara el de Sant Josep de Calassanç, el passatge de la Missió, la plaça del Carme, el carrer de la Muralla, el carrer del Pou, el del Carme, el de la Creu, l’Estret, el carrer de la Palma, la placeta de Sant Nicolau, el Pati Palau, el carrer Sant Agustí i el de la Roca. Aquest any les subvencions també es fan extensibles al poble de Castellciutat. La convocatòria pot servir per a les actuacions d’aquest any i, també, per les realitzades durant l’any passat. La partida pressupostària destinada a aquest concepte és de 30.000 euros, 10.000 dels quals seran per a les demandes que arribin del poble de Castellciutat.