La Seu d’Urgell va fer dissabte passat el seu primer BioBlitz, una activitat de caire cientíric consistent aquesta vegada a fer un inventari de biodiversitat de la ciutat. L’activitat es va fer a l’espai natural del pla de les Forques i, segons han explicat els seus responsables, va propiciar com a resultat la detecció de 54 espècies de flora, 34 d’ocells i 15 de papallones. En aquest primer BioBlitz hi van prendre part nou voluntaris que van inventariar, amb l’ajuda d’experts, diverses espècies de tres grups biològics: papallones, bones bioindicadores de l’estat ambiental del municipi, flora i ocells.

Al final de la jornada es va portar a terme una posada en comú dels resultats obtinguts per part dels experts. L’Ajuntament ha valorat molt positivament la realització de la jornada i ha anunciat l’organització de més sessions.