El nou Pla de Protecció del Parc Natural Cadí Moixeró que és en vies de redacció contempla una inversió de nou milions d’euros en la pròxima dècada. D’aquesta partida, la nova eina de regulació d’activitats dins dels límits del parc preveu que 4,5 milions els aportin les administracions amb actuacions directes.

El nou pla, que es va començar a redactar el 2019 i ara és en fase de revisió per part de la ciutadania i els agents del territori implicats, determina els objectius de l’espai ii els concreta en zones específiques. Alhora, regula els usos del sòl i l’ús de la xarxa viària; estableix les actuacions per la conservació del patrimoni natural; contribueix a la promoció econòmica i la governació de l’espai; i estableix els connectors ecològics amb altres espais protegits, segons estableix la primera versió text. Així, pel que fa a l’aportació econòmica, el pla estipula que la resta dels nou milions els posaran propietaris, empreses i ens locals, amb 1,4 milions i altres programes d’ordenació de l’ús públic, coneixement, promoció, vigilància, educació o governança, amb quantitats més petites.

El procés participatiu és obert a tota la ciutadania però especialment als habitants de la Cerdanya, l’Alt Urgell i el Berguedà així com als ramaders, empresaris i ens del territori. El procés obert ara finalitzarà el tres de desembre. Posteriorment s’analitzaran les modificacions aportades per si s’escau introduir-les al text definitiu del pla.