L’Ajuntament de Ger ha posat fil a l’agulla per solucionar, si més no al seu municipi, un dels principals problemes que pateix la Cerdanya:la dificultat dels joves locals d’accedir a un habitatge el preu del qual no estigui contaminat pel turisme. El consistori ha decidit vendre deu parcel·les de titularitat municipal a la meitat del preu de mercat a compradors que hi hauran de fixar la primera residència un mínim de quinze anys. 

L’objectiu de la mesura és oferir als veïns de Ger, però també als de la resta de la Cerdanya i públic en general, amb prioritat als empadronats al poble, la possibilitat de construir-se una casa que respongui a les seves necessitats en un terreny que podran comprar per uns 45.000 euros. Es tracta de deu parcel·les, vuit de les quals són al nucli de Ger i dues al de Gréixer, que fan uns 200 metres quadrats. L’equip de govern que encapçala Alfons Casamajó ha actuat per evitar que, tal com ja ha passat, gent jove del poble en marxi per la impossibilitat d’accedir a un lloguer o a una casa de propietat. 

El consistori ha fet tassar els terrenys i ara els ha ofert en concurs públic a la meitat del preu. Les bases del concurs estableixen la prioritat per als veïns de Ger i la Cerdanya en base a criteris de necessitat d’habitatge o circumstàncies familiars personals. Així, per exemple, els joves de Ger que es vulguin emancipar tindran 25 punts extra i si acrediten una antiguitat al padró municipal major de 10 anys tindran 20 punts més. L’empadronament a altres municipis de la comarca també atorgarà punts. Els compradors guanyadors del concurs tindran cinc anys per construir-se la casa.