Els últims treballs efectuats a les restes del castell de Llívia per part dels arqueòlegs han evidenciat que hi ha vestigis de la construcció militar dels segles IX o X . Això condueix als històriadors que en lideren la recerca a replantejar la datació del recinte conegut fins ara. 

 Aquestes noves restes trobades en treballs que s’han fet les últimes setmanes han mostrat l’existència d’un antic fossat que correspondria al castell medieval anterior. Segons ha informat l’Ajuntament de Llívia, aquest fossat estava colgat pel material i la runa sobrera de la construcció del fossat que envolta el recinte sobirà actual. Així, la descoberta i les anàlisis de la resta de les estructures militars del castell fan sospitar els experts que les muralles del recinte jussà actual podrien datar del segle XV i no XIII, com se suposava fins ara, perquè no podien coexistir en segles tant propers. A més, l’orientació i forma del recinte conegut és molt similar a d’altres, com el de Salses, d’aquesta època. L’arqueòleg Eduard Sánchez de l’empresa Catarqueòlegs que treballa en el jaciment ha explicat que «aquestes troballes són d’aquests últims dies i són molt importants, ja que ens ofereixen una nova visió del Castell;hem trobat un altre fossat, que porta l’orientació de les estructures del segle IX o X que hi ha al recinte jussà, a l’interior dels murs. És a dir, aquest seria el fossat medieval del castell anterior al que veiem ara i que va ser colgat quan es va fer el nou». Per a Sánchez, «la tipologia de castell, amb aquest fossat i aquests talussos, estem parlant d’una estructura militar del segle XV avançat i no pas de segle XIII, com sempre hem dit».

En paral·lel, els arqueòlegs Cèsar Carreras de la Universitat Autònoma de Barcelona i Aïna Ibáñez de la Universitat Oberta de Catalunya que també participen en la recuperació del castell, han argumentat que els sondeigs havien confirmat una ocupació del turó al voltant del segle VI-VII dC, però cap d’anterior, mentre que a les prospeccions a la Torre d’Estavar, una construcció al mateix turó, van aparèixer materials d’època romana. Pròximament es faran nous sondeigs a la zona.