El sector turístic del Pirineu es va recuperant de l’aturada econòmica causada per la pandèmia i va refent les estadístiques d’ocupació, viatgers i pernoctacions. L’observació de les dades, però, evidencia que si bé les xifres es comencen a assemblar, i fins i tot superar, a les del 2019, la tipologia dels visitants i les seves dinàmiques van canviant. Els tècnics de Turisme de les comarques del Pirineu vigilen i analitzen les dades per adaptar els seus serveis a la nova realitat dels caps de setmana i les puntes de visitants.

Així, segons les estadístiques del Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida sobre el Pirineu, el turisme estranger continua una lenta progressió, malgrat que s’ha recuperat lleugerament respecte a l’estiu de l’any passat, quan només va representar un 4,5 de les pernoctacions i 6 % del nombre de visitants. Les dades del Patronat apunten que el turisme internacional ha representat el 9,4 % del nombre de viatgers i el 7,5% del total de pernoctacions, mentre que abans de la pandèmia aquest percentatge assolia el 17%, és a dir deu punts més. La xifra de visitants estrangers durant l’estiu al Pirineu de Lleida va ser de 41.753, amb 97.462 pernoctacions.

Un altre dels factors del nou turisme és que, si bé venen menys visitants, de manera que no és tan massiu, els que arriben al Pirineu s’hi estan més dies. Durant els mesos de juny, juliol i agost, el balanç turístic provisional del mateix Patronat sumant els resultats dels establiments d’hoteleria, càmping, turisme rural i apartaments turístics és d’1.305.191 pernoctacions i 442.606 viatgers. En aquest sentit, l’any 2019 la xifra de pernoctacions va ser de 1.220.334 i la de viatgers, de 461.663, la qual cosa representa una reducció del 4 % en el nombre de viatgers d’aquest any respecte de l’estiu de l’any 2019, però, per contra, un increment en el nombre de pernoctacions del 7 %, a causa d’una estada més llarga per part dels visitants. Si agafem les xifres d’aquest any i les sobreposem a les de l’any 2018, la xifra de les pernoctacions s’incrementa fins al 10% i la dels viatgers, fins al 4,6 %. L’increment respecte a l’any passat, que inclou el condicionant dels confinaments i les onades més crues de la pandèmia, és del 39,6%.

El sector del càmping ha registrat aquest estiu el seu millor resultat de la història, amb un creixement del 24% de les pernoctacions i el 22% de visitants, amb 136.498 davant els 111.381 que van arribar al Pirineu el 2019.