L’Ajuntament de Puigcerdà ha finalitzat el projecte de millora de la plaça Josep Pla, situada per sota de la plaça de l’Ajuntament. L’actuació ha permès arranjar i impermeabilitzar aquest espai, que dona accés a un dels nous atractius turístics de la capital cerdana, la galeria subterrània Ull de Basilics o pou de glaç, així com resoldre els danys per humitats que tenia el local municipal que queda sota la plaça, que acull el Taller d’Arts.

El consistori ha considerat finalitzada l’actuació amb l’acte de recepció de l’obra, que ha suposat una inversió de 73.828 euros que han estat finançats pel mateix Ajuntament. L’equip de govern ha remarcat que sota la placeta Josep Pla hi ha el Taller d’Arts Municipal, que des de fa anys tenia constants filtracions d’aigua per culpa del mal estat del sistema d’impermeabilització́ de la coberta. Amb aquesta actuació el consistori garanteix que la plaça ja sigui estanca i els episodis de pluja i e neu no afectin el local inferior.

Les obres han consistit a retirar l’actual paviment, col·locar una manta impermeable, replantejar els pendents de la plaça, instal·lar nous desaigües, refer les escales i posar el nou paviment. Igualment, les obres han inclòs la realització de diversos treballs a l’interior del Taller d’Arts com ara la millora de les ventilacions, la construcció́ d’un fals sostre de guix laminat, la millora de l’aïllament dels murs perimetrals, o la renovació de part del paviment interior.