La Generalitat ha previst una partida de 250.000 euros per a la canalització del tram final del torrent de Codolet de Bellver. Les obres, que tenen un termini d’execució de tres mesos, afectaran l’entorn on hi ha el Museu del Sequer i l’oficina de l’àrea de Medi Ambient de la Generalitat amb la seu dels Agents Rurals.

Les obres tenen un doble objectiu. Per una banda, el principal és evitar el desbordament de l’aigua del torrent de Codolet en el tram entre l’oficina de la Generalitat i la carretera N-260 i, per altra, habilitar un accés rodat a la seva conca des del sud per a l’extinció d’incendis, segons explica el projecte tècnic. En aquest sentit, el projecte remarca que el municipi del Bellver és declarat zona d’alt risc d’incendi forestal durant el període comprès entre el 15 de juny i el 15 de setembre.

Pel que fa a l’actuació, la memòria apunta que «es projecta la canalització del tram del torrent de Codolet que va des de l’inici del jardí del Sequer fins a la carretera de Talltendre, habilitant un accés rodat pel sud a la conca i substituint els dos trams de canalització actuals de reduïdes dimensions». Alhora, «es construirà una nova canalització del torrent dimensionada per desguassar el cabal corresponent a un període de retorn de 500 anys». La canalització tindrà una longitud de 86 metres i canalitzarà el torrent des de l’inici del jardí del Sequer fins passat la carretera de Talltendre i una línia de calaixos de formigó armat interiors de dos metres.