A falta de tancar definitivament el debat, l’Ajuntament de Puigcerdà es decanta per la instal·lació d’escales mecàniques entre el barri de l’Estació i l’ascensor de l’Ajuntament per substituir l’elevador inclinat inaugurat el 2003 que en els últims anys pateix moltes avaries. L’equip de Govern municipal ha aprovat una partida pressupostària de mig milió d’euros per afrontar la renovació de l’ascensor aquest mateix exercici.

L’Ajuntament te sobre la taula diverses opcions per canviar el giny mecànic que connecta el barri de l’Estació, i la mateixa estació de Renfe, amb el carrer Raval de les Monges on surt l’ascensor que dóna accés a la plaça de l’Ajuntament i el nucli antic. Entre les possibilitats hi havia la de canviar la maquinària per estrenar un ascensor nou, però l’equip de Govern es posiciona ara per ara per unes escales mecàniques que molt probablement anirien recobertes per una galeria transparent per aïllar-les de la pluja i la neu. La partida de mig milió per afrontar aquesta inversió forma part del nou pressupost municipal per a l’any 2022, que el consistori ha aprovat amb els vots favorables de l’equip de govern i la regidora del PP a l’oposició. El pressupost contempla unes partides de despeses i ingressos de 15,2 milions d’euros que inclouen no tan sols l’Ajuntament sinó que també el Patronat de Turisme, el Patronat del Museu Cerdà i el Consorci Transfronterer Puigcerdà la Guingueta d’Ix. El capítol d’inversions suposa el 21,1% del total, amb 3,3 milions d’euros. En aquest apartat, la partida més gran és de 900.000 euros per a la millora de l’espai públic, la remodelació de carrers, pavimentacions, voreres, la reducció de barreres arquitectòniques o actuacions a la xarxa de carreteres i camins secundaris del municipi, segons ha remarcat el consistori. El pressupost també contempla 340.000 euros per la tercera fase del nou centre cívic i esportiu així com la millora de diversos serveis i equipaments entre els quals l’oficina de Joventut o nou Casald’Avis.

El grup d’ERC a l’oposició hi ha votat en contra i ha lamentat l’endeutament del consistori, que ha situat a l’entorn del 62%.