Les institucions, empreses i associacions de la Cerdanya i l’Alt Urgell tenen una nova via de finançament de fins a 10.000 euros per a activitats realitzades aquest any 2022 gràcies a una nova línia d’ajudes de l’IDAPA.

L’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l’Alt Pirineu i Aran ha anunciat que destinarà 350.000 euros a «donar suport a ens locals i associacions per consolidar l’economia local, fer valer el patrimoni cultural i millorar la competitivitat professional». Els ens interessats disposen fins a final d’aquest mes de maig per demanar la subvenció, que com a molt serà de 10.000 euros per projecte. Segons ha detallat el mateix IDAPA, aquesta línia de subvencions, que tindrà una dotació global de 350.000 euros per a les comarques de l’Alt Pirineu i l’Aran, té com a finalitat donar suport a ens locals i associacions del territori per «consolidar l’economia local, fer valer el patrimoni cultural i millorar la competitivitat professional». Així, les ajudes es poden sol·licitar per a activitats com ara l’organització de fires o activitats formatives o lúdiques «que incideixin en la promoció del patrimoni cultural i el desenvolupament local o l’edició de publicacions de caràcter cultural, socioeconòmic i científic». Des de l’IDAPA, òrgan que depèn del Departament de la Presidència, ha remarcat que queden fora de la línia d’ajudes les entitats que, fent les mateixes accions que sí que són objecte de subvenció, tinguin ànim de lucre.