La comunitat de regants del Rec Gros de Prullans celebra aquests dies el bicentenari. Es tracta d’un equipament hidràulic clau en el dia a dia i la supervivència del món agrícola i ramader de les terres situades a la part més occidental de la solana cerdana des del 1822.

En aquells inicis del segle XIX dos veïns del municipi van impulsar la creació d’un rec que aprofités l’aigua abundant del riu de la Llosa per abastir el poble de Prullans especialment per a usos agrícoles. Dos-cents anys després el rec i la seva comunitat continua activa amb prop de 60 comuners. Els comuners tenen un nombre determinat de jornals i cada jornal equival a un vot. Aquests jornals deriven de la quantitat de dies que cada casa fundadora va destinar a la construcció del rec. D’aquesta manera, més que comuners, el que la Comunitat comptava en un inici era quantes cases tenien dret a aigua del rec, i eren unes 70. Actualment, el nombre de comuners ha variat perquè hi ha hereus que s’han partit els jornals, s’ho han venut o perquè simplement les cases ja no existeixen. Ara vint cases reguen de manera habitual.

En nom dels responsables de la gestió del rec, Laura Font ha explicat que, «des dels seus inicis, la Comunitat de Regants del Rec Gros ha treballat buscant l’eficiència i el rendiment, incorporant nombroses millores. L’any 1917 es va regular el rec a través d’una primera concessió que es va ampliar l’any 1999 amb un doble ús: agrícola i industrial. A mitjans del segle XX es va iniciar un procés per poder impulsar una minicentral hidroelèctrica, que va esdevenir una realitat l’any 2007. Aquesta minicentral ha permès l’aportació de beneficis econòmics a la Comunitat, que s’han reeinvertit en millores de les instal·lacions».

En els últims anys la Comunitat ha portat a terme també un projecte de millora de les infraestructures amb la canalització de bona part del rec, la qual cosa l’ha feta més eficient. En aquesta línia, recentment s’ha aprovat un projecte presentat al Departament d’Acció Climàtica que permetrà finalitzar la canalització i millorar el control informàtic. Font, de la històrica masia la Serra, ha remarcat que «amb la celebració del bicentenari els comuners volen recordar totes aquelles generacions passades que van visionar la importància que el regadiu tindria per al poble, a més de reafirmar el seu compromís de futur i una gestió de l’aigua eficient i responsable».