El Museu de Llívia ha encarregat la restauració de quatre farmacopees que es troben custodiades i guardades al servei museístic i que formen part del fons de la farmàcia Esteva. Són quatre volums importants i valuosos (en algun cas, exemplars poc comuns) que en el seu dia havien format part de la biblioteca de la família Esteva. "Són compendis farmacològics del segle XVIII, que en el seu conjunt reflecteixen el debat mèdic que es va produir en aquella època entre els moviments; una farmàcia antiga i la farmacologia més moderna, que promovia l'ús de mètodes químics diferents per a l'elaboració dels medicaments" ha explicat el director del museu, Gerard Cunill.

La restauració d'aquests volums també permetrà, en un futur pròxim, "que aquests llibres puguin ser exposats al públic" ha afirmat Cunill. Les farmacopees són volums que recullen les normes oficials de l'època pel que fa a la preparació de medicaments; conten la feina del farmacèutic i, fins tot, ens acosta a la mentalitat dels professionals d'aquell moment.

Aquestes quatre farmacopees són els primers llibres que surten del museu per a ser restaurats des que el 2017 es va poder recuperar el llibre Ferrat de Llívia i el receptari de la farmàcia Esteva. El fons del Museu de Llívia consta de més de 400 volums.

Restauració

Cunill ha volgut destacar que la restauració de les quatre farmacopees ha estat encarregada a Berta Blasi, conservadora i restauradora, amb taller a Tiana. Els quatre volums van ser traslladats a Tiana fa cinc setmanes.

L'estat del material

Blasi ha comentat sobre dos dels volums que ja han estat recuperats que "estaven en un estat regular" En general, presenten "unes primeres o últimes pàgines deteriorades, bàsicament en els seus extrems i vores, amb lloms i portades estripades en un alguns dels casos" ha explicat Blasi.

El procés de recuperació ha començat amb una neteja mecànica en sec per eliminar la brutícia superficial, que pot ser pols assecatiu o sorra, normalment. Als dos volums que ja han estat restaurats, per exemple, se'ls ha fet aquesta neteja.

"Tenien parts de les cobertes trencades i estaven brutes per culpa de la manipulació. L'enquadernació s'ha unit al bloc del llibre amb tires de badana. Hem volgut mantenir els nervis originals que hem hagut d'empalmar. I un dels exemplars hem comprovat que s'havia reparat anteriorment; tenia restes de cola blanca a l'interior del llom, sota la coberta" ha especificat Blasi.

Pel que fa a la restauració de les pàgines que conformen la tripa dels llibres s'ha fet servir paper japonès, un paper de fibres vegetals, de gran qualitat. El paper serveix per a completar les pàgines ratades i desgastades.