El Consell Comarcal de Cerdanya ha decidit canviar aquest any el model de repartiment dels diners destinats al Pla de Millora dels Camins de la vall per tal que les subvencions permetin als municipis afrontar projectes més ambiciosos.

Fins ara el Consell repartia els diners de la partida entre els disset ajuntaments de la comarca, de manera que cada consistori rebia una quantitat que no servia per pagar actuacions grans en la xarxa vial local. Amb el nou sistema, en canvi, unes bases de concurs fixen criteris de prioritat i el Consell atorga els diners als projectes que més s’ho mereixin. Així, cada any el Pla de Camins subvencionarà amb una major quantitat de diners a pocs ajuntaments però de manera rotatòria els que hi tinguin accés podran fer obres de més envergadura. El Consell Comarcal preveu que tots els disset municipis rebin part de la subvenció en cicles de quatre anys.

Entre els criteris per fixar la prioritat dels projectes seleccionats hi ha, per exemple, el fet que els camins connectin diversos municipis i, doncs, tinguin un caràcter més comarcal que no pas estrictament local. Segons ha informat el mateix Consell Comarcal, aquest any la partida prevista pel Pla de Camins és de 97.000 euros, els quals ajudaran a millorar i mantenir camins dels termes municipals de Puigcerdà, Bellver de Cerdanya, Lles, Das i Fontanals. El pla el coordina el Consell Comarcal amb un acord de finançament del departament de Territori de la Generalitat.

El Pla de Camins és una eina de finançament públic anual que permet els municipis de la Cerdanya arreglar principalment camins i senders que comuniquen els respectius termes i, també, donen accés a nuclis agregats o masies apartades de la xarxa viària principal. En molts casos es tracta de pistes forestals molt utilitzades no tan sols pel sector primari en els seus desplaçaments quotidians en la gestió dels ramats i prats sinó que també pels practicants d’esports de muntanya i visitants. Això fa d’aquesta xarxa un recurs no tan sols de transport habitual sinó que també de valorització de l’entorn natural.