La Fundació Privada Integra Pirineus ha gestionat, per primer any a la Cerdanya, el programa de Serveis Integrals d’Acompanyament, Orientació i Suport a la inserció de les persones amb discapacitat intel·lectual o trastorns de salut mental (SIOAS 2021), i per segon any el de Mesures Actives per a la Inserció Sociolaboral, per a persones en situació de risc d’exclusió beneficiàries de la Renda Garantida de Ciutadania (MAIS 2021), formació que ha permès trobar feina al 41% dels participants.

Tots dos programes ofereixen itineraris personalitzats d’orientació i formació en competències per trobar feina i períodes de pràctiques en empreses. Al SIOAS hi han participat 10 persones i 4 han estat contractades i4 més han fet pràctiques formatives en empreses del sector laboral que més els interessa. Quant al MAIS, s’ha ofert acompanyament a 34 persones, i 14 ja tenen un contracte laboral, i una fa pràctiques en una entitat de la comarca.