L’Ajuntament de Lles ha fet pública la nova ordenança d’estacionament i pernocta en vehicles en els aparcaments del seu entorn natural per afrontar la cada vegada major presència d’autocaravanes i vehicles camperitzats en espais que no tenen els serveis adequats per aquesta pràctica. Es tracta d’una ordenança que va impulsar fa dos anys i que ara se n’ha aprovat l’última modificació per tal que sigui vigent ja aquest estiu.

La nova normativa local estableix que el seu objectiu és « establir un marc regulador que permeti la distribució racional dels espais públics i de l’estacionament temporal o itinerant dins el terme municipal, amb la finalitat de no entorpir el trànsit rodat de vehicles, preservar els recursos i espais naturals del mateix, minimitzar els possibles impactes ambientals, garantir la seguretat de les persones i la deguda rotació i distribució equitativa dels aparcaments públics entre tots els usuari de les vies públiques, així com fomentar el desenvolupament econòmic del municipi, especialment el turístic». Així, la norma fixa com a prohibició l’«estacionament nocturn» donant una passa més respecte la limitació d’«acampada», la qual donava un marge més ampli als conductors per dormir dins dels vehicles si es limitaven a estacionar. L’ordenança especifica que «l’estacionament nocturn i pernocta de caravanes, autocaravanes, remolcs, furgonetes o elements similars, només es podrà dur a terme en càmpings i àrees expressament creades i condicionades amb aquesta finalitat; per tant, queda prohibida la pernocta de vehicles en les àrees d’estacionament de les estacions d’esquí de Cap del Rec, a Lles, del Fornell, a Aransa, així com en l’àrea d’estacionament del pont del Vilar-ermita de Sant Marc». L’horari hàbil d’estacionament en aquestes àrees es limita entre les set del matí i les nou del vespre.

Règim sancionador

La nova ordenança aprovada definitivament atorga competències sancionadores a l’Ajuntament: «la competència per sancionar les infraccions a les disposicions en matèria de circulació per les vies urbanes i altres matèries regulades en la present ordenança correspon a l’alcalde». En aquest apartat, el text preveu multes de caràcter lleu amb un import de fins a 200 euros, infraccions greus amb sancions de fins a 400 euros i infraccions molt greus amb multes de fins a 600 euros, entre les quals hi ha la d’obstaculitzar el trànsit. L’Ajuntament s’ha reservat el dret de permetre dormir en aquests espais personal de les estacions o organitzadors d’activitats a la Natura amb permís.

La regulació legal s’agafa a l’horari dels pàrquings i no en la pernoctació

Per tal de regular la presència d’autocaravanes i altres vehicles camperitzats a l’entorn natural ’Ajuntament de Lles ha hagut de recórrer a la competència que sí que té per regular els horaris d’estacionament en pàrquings. Això és així perquè la llei protegeix els propietaris d’aquest i qualsevol tipus de vehicle de fer el que vulgui al seu interior, de manera que el consistori no podia posar normes a la pernoctació. En aquest sentit, mentre el vehicle estigui «aparcat» i no «acampat», el seu propietari no té per què donar explicacions de què hi fa a l’interior. En aquest sentit, un vehicle es considera acampat si, entre altres factors, ocupa més espai de la seva plaça d’aparcament, desplega algun element que sobresurti del seu perímetre com ara una finestra d’obertura enfora o un tendal, dispersi mobiliari al seu voltant o bloquegi les rodes amb falques. Davant d’aquesta situació, a l’Ajuntament li quedava la via de la regulació de l’aparcament, el qual també està limitat als pàrquings específics i no als carrers dels nuclis urbans. Tant és així que l’ordenança serà efectiva als tres aparcaments que especifica el text de l’ordenança. En altres vials del municipi, les autocaravanes s’hi podran estar legalment sempre que estiguin estacionades.