L’Ajuntament de Prats i Sansor té sobre la taula un projecte per renovar integralment l’edifici consistorial amb una intervenció que li permetrà també doblar l’espai d’oficines i estances municipals. L’equip de Govern ha previst qu en els pròxims mesos l’actual casa consistorial quedarà petita perquè, més enllà d’altres factors, el creixement del padró municipal farà que en el pròxim mandat passi de tenir cinc regidors a tenir-ne set. Amb aquesta perspectiva, l’Ajuntament ha activat un projecte de reforma que inclou la incorporació de l’actual pis del mestre, situat sobre les oficines municipals, a les dependències administratives i polítiques. 

La voluntat de l’equip de govern que encapçala l’alcalde de Prats i Sansor, Xavier Picas, era haver començat ja l’actuació, però el concurs per adjudicar el projecte ha quedat desert dues vegades. En aquest sentit, aquesta és una situació en la qual s’hi estan trobant molts ajuntaments a causa de l’encariment constant dels subministraments. Per això ara l’Ajuntament estudiarà si redacta unes noves bases amb preus més assequibles per a les possibles empreses o be pot reformular els anteriors. 

Les obres preveuen dedicar les actuals dependències municipals a un espai de recepció i oficines i el nou pis que guanyarà la casa consistorial a una nova sala de plens, un espai per l’arxiu i una tercera sala polivalent. Això permetrà les dependències municipals doblar l’actual espai d’atenció al públic i gestió de l’administració local. Igualment, a l’edifici també s’hi crearà l’estructura per instal·lar un ascensor i així assolir la plena adaptació de l’ajuntament a les persones amb mobilitat reduïda. 

Xavier Picas ha explicat que per encarar la reforma de la casa consistorial amb una aportació econòmica del Pla Únic d’Obres i Serveis (PUOSC) de la Generalitat i amb fons propis. El pressupost preveu una inversió d’uns 200.000 euros. La Casa Consistorial és al poble de Prats, el cap de municipi, a la plaça de la Font, al costat del local social i davant l’escola i la pista poliesportiva. 

Padró exacte per l’ampliació

L’última actualització del padró municipal, a 31 de desembre de l’any passat, va fixar la xifra d’habitants de Prats i Sansor en 251. Es dona la circumstància que aquesta xifra és, exactament, la que marca el llindar per tenir set regidors, de manera que el municipi passarà dels actuals cinc a tenir-ne dos més. 

El següent llindar per assolir els nou regidors està fixat en mil habitants, de manera que durant tot el nou mandat fins l’any 2027 el municipi ballarà la xifra de veïns per mantenir els set regidors o tornar a la sala de plens de cinc cadires. En els últims deu anys el municipi de Prats i Sansor ha guanyat 75 habitants.