A la Cerdanya, la vaga té una incidència majoritàriament al sector públic. Mentre al carrer es viu un ambient de normalitat amb la majoria de comerços i cafeteries obertes, les empreses públiques treballen amb serveis mínims o el personal reduït És el cas del Consell Comarcal, on avui hi treballen nou persones de les 26 que formen la plantilla i s'hi ha decretat els serveis mínims Igualment, a l'Ajuntament de Puigcerdà hi treballen avui unes sis persones de les 130 que formen la plantilla, comptant-hi la llar d'infants i altres organismes municipals. Al Departament d'Agricultura també s'hi ha decretat els serveis mínims i hi treballen dues persones. En l'àmbit educatiu, la vaga ha tingut més incidència en els alumnes que en el professorat. A l'institut Pere Borrell hi treballa el 40% de la plantilla de professors mentre que dels 500 alumnes de la ESO tan sols uns 100 han anat a classe. Les línies de transport escolar funcionen amb normalitat.

Negocis al 40%

Als carrers, la sensació general és de dia laborable amb menys activitat. Alguns negocis han decidit secundar la vaga. Així, per exemple, al carrer España de Puigcerdà, 21 negocis han tancat i 27 han obert. En general a la vila el seguiment de la vaga en el sector privat s'ha situat al voltant del 40%.