Endesa està duent a terme treballs per tancar una anella elèctrica a la Baixa Cerdanya amb l'objectiu de reforçar la qualitat, la continuïtat i la seguretat del subministrament als municipis de Das, Urús i Riu de Cerdanya, així com del Túnel del Cadí, una infraestructura estratègica que afavoreix les comunicacions entre el Berguedà i la Cerdanya, així com la connexió amb Andorra i França.

Els treballs, que compten amb una inversió superior als 180.000 euros, consisteixen a enllaçar dues línies de mitjana tensió amb la posada en servei d'una nova línia subterrània. En concret, s'estendran 1,4 quilòmetres de cablejat entre Riu de Cerdanya i Beders. L'actuació beneficiarà a uns 860 clients.

Aquesta operació assegura que, en cas d'incidència o d'indisposició d'una de les línies principals, la companyia podrà donar servei als clients afectats per una via alternativa. La mesura repercutirà no només en una reducció del temps de reposició, sinó en el fet que, en casos de treballs programats o manteniment de la xarxa, no sigui necessària cap interrupció de subministrament. Així doncs, s'aconseguirà interconnectar 18 centres de transformació de la comarca.

Les obres formen part del conjunt d'actuacions que Endesa desenvolupa a la Cerdanya per tal de reforçar i assegurar el bon funcionament del servei als seus clients.