El PSC ha recuperat un antic projecte de connexió viària entre els túnels del Cadí i el Pimorent amb una autovia i n’ha presentat una pregunta al Govern via Parlarment. Els diputats Jordi Terrades i Cristòfol Gimeno Iglesias han argumentat que «des de fa anys es reclama continuar l’autovia de la C-1 6 / E9 de Berga fins Bagà pel Túnel del Cadí. Continuïtat reiteradament promesa pel Govern de la Generalitat, però no complerta, des del primer anunci, deu anys enrere. Queda però, un altre tema molt important per resoldre, com és el projecte de connexió entre el Túnel del Cadí i el Túnel de Pimorent, si és que realment es vol continuar la via europea E-9, per enllaçar Espanya amb França. Aquest tram no ha estat presentat en públic, tot i que diversos Consellers de Territori, han confirmat que s’hi estava treballant...» Davant d’aquesta situació els diputats han preguntat en quin estat es troba la redacció del projecte per fer l’autovia a la Cerdanya.