El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat inicialment les bases reguladores de les subvencions als municipis de fins a cinc-cents habitants per al finançament de les ZER (zones escolars rurals) i les escoles municipals. En aquest paquet hi entren bona part dels municipis de la Cerdanya gironina excepte Puigcerdà, Alp i Llívia, que superen el llindar de població. Segons ha aunciat la mateixa Diputació, es tracta d’una línia d’ajuts a la qual hi poden concórrer els ajuntaments els equipaments dels quals siguin propietat de l’Institut Català de Finances, però que assumeixin la totalitat de les seves despeses de ZER, amb els cursos de segon cicle d’educació infantil i educació primària, així com escoles amb segon cicle d’educació infantil i educació primària. L’import de les subvencions no pot superar l’import del crèdit assignat a la convocatòria ni, si s’escau, a les ampliacions que s’acordin.