La Cerdanya ha demanat al Govern que ampliï la cobertura econòmica que fa el departament d’Educació als alumnes que necessiten el transport escolar per tal que beneficiï a tots els estudiants La mesura se centra especialment en dos casos, el dels nens de pobles en el terme municipal dels quals hi ha escola i els d’ensenyament no obligatori com ara el Batxillerat i cicles formatius. 

El Consell Comarcal de Cerdanya ha tramitat, conjuntament amb la resta de consells del Pirineu, una petició al Govern per tal que canviï l’actual decret estatal que regula el transport escolar. Els presidents dels consells comarcals de l’Alt Pirineu i la síndica d’Aran han acordat demanar el canvi del decret estatal que estableix que només tindran gratuïtat del transport escolar els alumnes que s’han de desplaçar a un altre municipi per anar a classe. Els mandataris comacals consideren que aquest decret comporta un «greuge» perquè hi ha alumnes que viuen en pobles allunyats del cap de municipi on hi ha l’escola i doncs, pel fet de formar part del municipi han de pagar el transport. El Consell cerdà considera que el decret s’hauria d’adaptar a la realitat del territori i tenir en compte més els pobles que no pas els municipis. En aquesta mateixa línia d’ampliació dels alumnes subvencionats, els prsidents dels consells també han abordat en una reunió celebrada a Sort la cobertura del transport per als alumnes que cursen ensenyament no obligatori com ara batxillerat o cicles formatius. Actualment és un transport que els consells comarcals no tenen l’obligació d’oferir. Des dels mateixos consells han apuntat que pagar el transport a aquests alumnes ajudaria en la lluita contra el despoblament dels pobles petits. Actualment cada Consell Comarcal adapta aquest servei al seu cas. A la Cerdanya, l’han passat dotze alumnes de Batxillerat es van quedar fora del transport escolar a mig curs perquè un canvi d’horaris de l’empresa Alsina Graells en la ruta a la Seu d’Urgell coincidia amb el bus escolar. Davant d’aquesta coincidència, el decret vigent prohibeix el Consell de transportar els alumnes.