L’Ajuntament de Bolvir porta a terme un projecte de reforma urbanística al centre del poble que tenen com a finalitat evitar les inundacions en zones habitades durant les crescudes dels torrents que creuen el nucli urbà.

El projecte d’obres, amb el nom «Prevenció d’avingudes del Torrent dels Agustins», afecta al pont de davant de la piscina municipal i el del carrer Antoni Elies. Segons ha explicat el mateix Ajuntament, «el torrent dels Agustins travessa el casc urbà del municipi i el POUPM de la Cerdanya indica que provoca unes zones inundables que podrien afectar a habitatges existents ja que els ponts actuals tenen una secció hidràulica molt més reduïda que l’amplada de la llera». Tant és així que «com que aquest fet comporta un risc per les persones residents a Bolvir», l’equip de Govern municipal i els serveis tècnics han decidit realitzar una actuació que consisteix en l’eixamplament de la secció del pont nord, l’eixamplament de la secció del pont sud, la regularització de la secció de la llera i la creació d’una mota de protecció en un tram del marge esquerre. L’actuació comporta una inversió de 476.770 euros. L’obra la porta a terme l’empresa Ribalta i Fills. L’ Ajuntament de Bolvir ha demanat finançament econòmic a l’ Agència Catalana de l’Aigua, la qual li ha atorgat una ajuda de 282.222 euros. Les obres comporten l’afectació temporal del trànsit tant de vehicles com de persones per alguns dels carrers del centre del poble.