El Consell Comarcal de Cerdanya i l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) han establert un acord a patir del qual aquest pròxim any 2023 es realitzarà un programa d’actuacions de reposició i millora d’equips per un import de més de 600.000 euros que beneficiaran diversos municipis.

 Entre les actuacions previstes en l’acord, hi ha actuacions de millora a l’ Estació Depuraora d’Aigues Residuals (EDAR) de Puigcerdà, la remodelació del sistema de bombament de Martinet o millora en els accessos a les plantes. Segons han explicat des del mateix Consell, un dels eixos principals en que treballa l’òrgan conjuntament amb l’ACA és «la millora de la sostenibilitat i eficiència energètica de les plantes depuradores de la comarca. Per aquest motiu, durant l’any 2022 s’han realitzat els estudis preliminars per instal·lar plaques fotovoltaiques per autoconsum a les depuradores d’Alp, Bellver de Cerdanya, Bolvir i Puigcerdà, les quatre plantes depuradores comarcals amb un consum energètic més elevat». L’import total d’aquestes actuacions ascendeix a 400.000 euros, finançats íntegrament per l’ACA, que s’executaran durant el 2023. En aquesta línia, l’import per l’explotació del servei de sanejament de la comarca per l’any 2023 s’ha calculat en aproximadament 1.200.000 euros per a despeses directes d’explotació i en 120.000 euros despeses indirectes, amb un increment de la partida de despeses indirectes en 30.000 euros anuals per part de l’ACA, segons les xifres que ha aportat el Consell Comarcal.

Segons ha detallat l’òrgan que encapçala Isidre Chia, actualment, el sistema de sanejament de la Cerdanya està format per les següents catorze estacions depuradores: Alp, Bellver, Bolvir, Das, Guils, Martinet, Masella, Molina, Prats, Puigcerdà, Saneja, Sant Martí, Supermolina i el Vilar i, alhora, sis estacions de bombament, tractant un cabal mitjà durant el 2021 de 11.213 metres cúbics al dia i un total anual de 4.096.800 metres cúbics. El Consell supervisa la gestió, explotació i conservació del grup de depuradores de la comarca, com també de la xarxa de col·lectors en alta.