L’Ajuntament de Puigcerdà ha demanat al Govern que converteixi l’escola Alfons I en una escola institut. El consistori i el departament d’Educació tenen aquest projecte sobre la taula com a principal mesura per alliberar places a l’Institut Pere Borrell, l’únic que ofereix ensenyament públic de secundària a la Cerdanya. 

La conversió de l’escola Alfons I, la més antiga de l’ensenyament públic a la capital cerdana, és una antiga aspiració de la comunitat educativa de Puigcerdà ja que l’institut Pere Borrell aplega encara tots els alumnes de secundària de la comarca fent que el número d’estudiants en aquest equipament s’acosti al miler. En aquest sentit, l’Ajuntament s’ha sumat a una petició del mateix centre docent i ha traslladat al Govern la necessitat d’aprovar aquest canvi de rang. L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, ha explicat que la petició ja ha estat feta en el marc de la nova Taula Local de Planificació: «hem plantejat al departament la possibilitat que algun dia potser s’haurà de fer la reflexió que l’escola Alfons I passi a ser escola institut, tal com ho demana ja el centre en una reivindicació que l’Ajuntament comparteix perquè creiem que això faria més atractiva la mateixa escola». L’escola Alfons I de Puigcerdà te actualment 314 alumnes des de P3 fins a sisè de Primària amb dos grups per curs i ràtios d’entre 15 i 25 alumnes, els quals son formats per una plantilla de 36 professors. Fa més d’una dècada, abans que es creés l’escola Llums del Nord, l’escola Alfons I havia tingut és de 700 alumnes amb quatre grups per curs i una plantilla de docents que també doblava l’actual. El centre ha reaprofitat els espais quan han quedat lliures per a aules d’ensenyament específic.

En converses en la mateixa Taula de Planificiació, el departament ha informat l’Ajuntament que el pròxim curs acadèmic s’activarà a la capital cerdana amb tres grups d’Educació Infantil, dels quals un a l’Alfons I, un al Llums del Nord amb vint alumnes per grup, i un a l’escola concertada Vedruna amb vint-i-cinc alumnes; i amb quatre grups d’ESO a l’institut Pere Borrell i un a l’escola Vedruna.