L’Ajuntament de Puigcerdà ha posat en marxa en les últimes setmanes un pla de renovació dels carrers que ha actuat en dos veïnats propers al nucli antic i continuarà en els pròxims dies amb més actuacions. 

Així, aquest mes de març el consistori ha executat les obres de pavimentació dels carrers Junoy i Fites i de la plaça del Triangle de la vila, a la zona ubicada entre la Closa de l’Àngel i la plaça Europa. Segons ha detallat l’equip de Govern municipal, els treballs han consistit en el fressat del ferm existent, aixecar tapes i embornals, col·locació de noves reixes, refer vorades, pavimentació amb aglomerat asfàltic i renovació de la senyalització horitzontal. Aquesta actuació es completarà en les properes setmanes amb la finalització d’alguns treballs pendents entre els quals refer vorades i aixecar tapes i embornals. La memòria valorada dels treballs, que ha estat redactada pels serveis tècnics municipals, va adjudicar les obres a l’empresa Pasquina SA el mes de novembre de l’any passat per un import de 37.147 euros. Igualment, en les últimes setmanes l’Ajuntament també ha executant les obres de remodelació del carrer Hostal del Sol, carrer Pendís, baixada de la Baga i baixada Ca l’Aldran de Puigcerdà. En aquest cas, la memòria valorada dels treballs, redactada també pels serveis municipals va adjudicar les obres també a l’empresa Pasquina SA el mes de novembre de l’any passat, per un import de 116.160 euros.