L’Hospital de Cerdanya ha impulsat la creació d’un nou grup de treball transfronterer, en aquesta ocasió en l’àmbit dels tractaments dermatològics. Un grup de professionals d’aquesta especialitat, encapçalat per l’especialista de l’Hospital de Cerdanya Marc Sagristà, ha proposat la creació d’un programa d’intercanvi i col·laboració entre serveis mèdics de l’Alta i la Baixa Cerdanya en matèria de teledermatologia.

La proposta s’ha plantejat en el marc d’una jornada de treball conjunta a Font-romeu. En aquesta sessió, celebrada a la Casa de la Salut de la població nordcerdana, hi han pres part una quinzena de professionals de l’Estat francès, els quals han experimentat en la utilització dels aparells de dermatoscòpia en el tractament de les lesions cutànies, segons han explicat el mateix Hospital de Cerdanya. En l’intercanvi d’experiències i opcions ha sorgit la iniciativa d’establir una col·laboració permanent entre la Maison de Santé de Font-romeu i l’Hospital de Cerdanya en aquesta disciplina de les cures dermatològiques. Tant és així que els participants en la trobada han convingut a consolidar les jornades conjuntes de treball i, en el marc d’aquesta dinàmica, mirar d’establir el protocol d’ús coordinat de la teledermatologia entre els professionals d’un i altre costat de la frontera estatal. El nou servei mèdic de l’Hospital de Cerdanya s’afegiria als que ja ofereix en els camps d’anestesiologia i reanimació, circurgia general, cirurgia vascular, diagnòstic per la imatge, endocrinologia, ginecologia i osbtetrícia, laboratori, medicina de l’esport, nefrologia, oncologia mèdica, pediatria i neonatologia, reumatologia, urgències, cardiologia, cirurgia ortopèdica i traumatologia, dermatologia, dietètica i nutrició, gastroenterologia, hematologia, seguiment de llevadores, medicina interna, oftalmologia, otorrinolaringologia, proves complementàries, salut mental i urologia. La teledermatologia és un dels camps més corrents de la telemedicina. Es basa en l’ús de tecnologia audiovisual i de telecomunicacions per intercanviar informació, entre altres aspectes, sobre les característiques de la pell amb l’afectació de tumors, per exemple. La seva aplicació ofereix agilitat de diagnòstic i estalvi de desplaçaments.