El Govern d’Andorra ha anunciat la renovació el contracte d’importació de la brossa de la Cerdanya per un nou període d’un any. D’aquesta manera, la fracció de rebuig dels disset municipis cerdans, de la més mal separada de Catalunya segons les estadístiques de l’Agència Catalana de Residus, es continuaran cremant al forn incinerador de la Comella, a Andorra la Vella, dotze mesos més.

El ministeri de Medi Ambient d’Andorra ha fet públic l’acord per estendre un conveni que fixa una quantitat màxima de brossa importada de Cerdanya de 10.000 tones anuals. Aquest conveni amb l’Agència Catalana de Residus es basa en el trasllat invers, de les parròquies andorranes cap a les comarques catalanes, del 70% de la brossa que es genera al principat, amb una població al voltant de les 80.000 persones. En aquest sentit, la exportació del rebuig cerdà cap al forn de la Comella permet als andorrans rendibilitzar la instal·lació.

La Generalitat i Andorra van establir l’acord d’exportació de la brossa de la Cerdanya l’any 2017. El conveni fixa un cost de trasllat d’uns 57 euros per tona, és a dir uns 1.140 euros per cada camió que setmanalment viatge de Cortàs, on hi ha l’antic abocador ara centre de gestió de residus, cap a a Andorra la Vella. Pel que fa a la resta de fraccions dels residus, la Cerdanya, amb 19.000 habitants, envia el cartró i els envasos al Berguedà, el vidre a Mollet i la fracció orgànica a Montferrer.