Quatre entitats culturals i ecologistes de la Cerdanya han denunciat al departament d’Acció Climàtica la celebració d’una prova de trial a Ger per zones d’especial protecció mediambiental. La denúncia fa referència al Trial de motos Clàssiques per equips que es va fer a Ger el mes d’abril. L’Ajuntament ha tret ferro a la denúncia i ha assegurat que la prova es va fer amb tots els permisos pertinents del mateix departament i el cos dels Agents Rurals.  

 Les entitats Cerdanya en Acció pel Clima, Ceretània, Grup Recerca de Cerdanya i SOS Pirineus han demanat el departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, que iniciï un expedient sancionador «per evitar que en un futur es continuï amb aquesta pràctica que ha afectat i pot afectar en un futur, de no fer-se el control adequat per part dels municipis i del Departament, a paratges d’especial protecció». Segons han argumentat portaveus de les associacions denunciants, «sabent que en anteriors edicions el recorregut havia transitat per zones declarades de protecció especial i lleres de rius i torrents, en data 28 de febrer ens vam adreçar a l’alcalde de Ger per tal de sol·licitar informació del recorregut i dels necessaris permisos del departament de Medi Ambient de la Generalitat, pel recorregut i traçat de l’edició d’enguany». Posteriorment, hi afegeixen els ecologistes, «l’Ajuntament ens va respondre, en data 29 de març, remetent-nos el certificat de la resolució de la Junta de Govern Local, que acorda donar la conformitat a la realització de la Quarta Edició del Trial de motos clàssiques, els dies 1 i 2 d’abril de 2023, en allò que afecta el pas per camins de titularitat municipal que siguin existents, limitant-se a establir que «l’entitat organitzadora haurà de complir amb tot el que estableix la normativa d’activitats esportives al medi natural»; i amb el corresponent permís del departament de la Generalitat de Catalunya». En aquest sentit, l’escrit també condicionava l’autorització a la prèvia presentació del certificat de seguretat de les instal·lacions, vigent amb relació a la data prevista i a la constitució d’un aval, per import de 100 euros, per assegurar que totes les marques i accions sobre el traçat desapareixerien un cop acabada l’activitat, segons han remarcat els denunciants. Les entitats apunten, però, que finalment, les motos no van passar estrictament pel circuit autoritzat sinó que també van fer-ho per zones de protecció:«amb posterioritat a la celebració del Trial, les associacions van tenir coneixement que el mateix va transcórrer per torrents i fora del circuit autoritzat pel departament de Medi Ambient als organitzadors». Davant d’això, els denunciants van instar el departament que realitzés una inspecció a la zona, acció que van fer els Agents Rurals el tretze d’abril tot aixecant una acta. Les quatre entitats han remarcat que «el trial és una activitat esportiva totalment vàlida, però que exigeix la creació de circuits específics i el control total sobre les activitats, que com en aquest cas, es van fer amb autoritzacions però que no es van respectar». 

L’alcalde en funcions de Ger, Alfons Casamajó, ha apuntat que la prova es va fer amb tots els permisos del departament i que a l’Ajuntament no li consta que les motos passessin per zones que no formaven part del circuit autoritzat: «l’Ajuntament va rebre una proposta de circuit i l’únic que fa és dona tràmit al departament d’Acció Climàtica a través dels Agents Rurals, que és qui l’autoritza o no, de manera que l’Ajuntament tan sols fa de mitjancer, i el departament la va autoritzar». Casamajó ha remarcat que l’Ajuntament «ha seguit tota la tramitació» necessària.