La Universitat de Leipzig inaugura aquest dimarts els primers estudis de Traductologia de llengua catalana d'Alemanya. Aquesta universitat, que disposa de catorze facultats, serà també la primera d'Alemanya que oferirà la titulació de Traductologia en les quatre llengües iberoromàniques. El projecte, recolzat per l'Institut Ramon Llull (IRL), vol portar el català a àmbits més enllà de la Romanística i la Filologia. La facultat oferirà les titulacions de 'Bachelor' i Màster de Traductologia en català. Els estudiants tindran la possibilitat d'utilitzar el català com a llengua complementària al Màster de castellà i francès, i també s'oferiran classes de llengua i cultura i de llenguatge especialitzat.

La Universitat de Leipzig, situada a l'est d'Alemanya, és la segona més antiga del país, i per ella han passat nombroses personalitats acadèmiques alemanyes com Johann Wolfgang von Goethe o Friedrich Nietzsche.

Fins a 9 dels 21 centres de la Xarxa Vives Universitats tenen convenis amb la Universitat de Leipzig, fet que facilitarà la mobilitat d'estudiants i de professors, i alhora ampliarà la possibilitat de compartir projectes de recerca entre Leipzig i les universitats catalanes.

A part de Leipzig, aquest 2010 l'IRL ha iniciat estudis de llengua catalana a la universitat d'Edimburg i a la de Boulder-Colorado. Està previst que el mes d'abril s'iniciï la docència a la Hosei University de Tòquio.