Un ramat d´ovelles ha tornat a creuar sencer l´antic camí ramader del Lluçanès al Ripollès. Es tracta d´una activitat lúdica i reivindicativa impulsada pel Centre d'Estudis Comarcals del Ripollès per posar en valor la ramaderia transhumant tradicional, el seu patrimoni històric i etnogràfic i la capacitat de regeneració d´aquest tipus d´espais.

El camí ramader del Lluçanès, junt amb la carrerada lleidatana dels Pallars i l'empordanesa de Marina, és un dels més importants de Catalunya i s´empra pels ramats transhumants per anar cap a la zones de pastura del Ripollès, Alt Berguedà i Cerdanya. L´eix central del camí ramader del Lluçanès anava des dels entorns del monestir de Poblet i Santes Creus, amb ramals des del Garraf, Vallès i Osona, fins les zones de pastura de l´alta muntanya.

L´any passat va restablir-se la tradició que estableix que de Sant Joan (24 de juny) a Sant Miquel (29 de setembre), els animals passin l´estiu a les zones de pastura estival de l´alta muntanya ripollesa. Feia anys que cap ramat feia sencer tot el camí ramader del Lluçanès, un dels més importants camins ramaders catalans.

La transhumància té el seu origen en les migracions d'animals salvatges, el trasllat estacional dels ramats a la cerca de les pastures segons l'època de l'any, a muntanya o a la plana.