Part de la seva vida té com a escenaris els quadres de Picasso. És una de les grans expertes del nostre país en l'obra de l'artista. La seva tesi és que l'estada d'onze setmanes que va fer el mestre del cubisme a Gósol el 1906 el va impactar de tal manera que a partir d'aquell moment inicia una nova etapa que el portarà més endavant cap a les formes cubistes i al reconeixement internacional. Al poble de l'alt Berguedà va descobrir una nova forma de feminitat, la de la dona gosolana. Una dona forta físicament i psíquicament que porta el pes de la llar.

Per què Picasso inicia un procés transformador a l'alt Berguedà?

Per diverses raons. Té a veure amb el deliri de Picasso pel paisatge humà. A Gósol, el paisatge humà té dos focus principals que el porten a la seva ruta cap a la modernitat. A l'hora de buscar aquest paisatge humà, a Gósol va trobar el Josep Fontdevila, que és l'hostaler. Després hi ha aquest nou model de feminitat, que per a ell és un nou model d'humanitat.

Quin tipus de dona s'hi troba?

És quelcom que ell no havia conegut mai. No és la dona de Màlaga, ni la de la petita burgesia de Barcelona, ni la dels prostíbuls. Tampoc és la dona de moda de la preavanguarda. Es troba amb una dona de muntanya, forta de cos i d'esperit, que intenta sobreviure amb la família a partir d'una economia de subsistència. És una mena de matriarcat, perquè a Gósol l'home treballa en oficis d'itinerància la major part de l'any. Tot això li ajuda a configurar un paisatge humà diferent al que havia conegut. I això passa a proposar-li un imaginari i una iconografia, que és la de la dona forta, que acaba desembocant en el quadre de Les senyoretes d'Avinyó.

Per què l'impacta tant?

Perquè per a ell és una feminitat desconeguda. Tant físicament com moralment. Ell treballa sobre rostres i vol trobar una solució per reproduir-los. Queda fascinat per aquesta nova feminitat. Això no vol dir que trobi una model i la pinti. La dona que apareix als seus quadres l'anomena Herminia. En aquell moment no hi havia cap persona que s'anomenés així al poble. Era un sobrenom. Arriba un moment en què la Fernanda [la companya sentimental del pintor] i l'Herminia a vegades es confonen en el treballs d'aquella època.

Vostè assegura que si es té en compte la influència de l'estada a Gósol s'entén molt més bé la trajectòria de Picasso. Però no tots els experts reivindiquen la importància d'aquest episodi.

És tan enorme, Picasso, i té una producció tan gran... De fet no és l'únic tema que queda amagat de la seva biografia. Hi ha altres aspectes que són importants per entendre'l, però que són poc estudiats. Quan els primers estudiosos d'art comencen a fer la narració de la trajectòria del pintor moltes vegades ningú qüestiona aquestes premisses. Estableixen uns cànons. En aquest cas, els primers a explicar el sentit de l'evolució pictòrica picassiana van ser els seus amics o historiadors de França i dels Estats Units. Tot ells van ubicar els treballs que va fer durant l'estada a Gósol en l'època rosa. L'estada va ser curta i ningú no li va donar importància.

En el llibre on vostè exposa la seva tesi afirma que li provoca certa perplexitat que altres estudiosos no hagin arribat a les mateixes conclusions que vostè, encara que l'estada fos curta.

Efectivament, el canvi es produeix aquí. No ho faig per reivindicar la comarca. Però és una evidència que quan veus les primeres obres modernes de Picasso són les fetes a Gósol.

Els ulls profans com poden apreciar els canvis estètics d'aquesta època?

Amb l'estereotipació. A partir d'aquí els ulls es pinten d'una altra manera. Ho fa de forma romànica, que és unint els ulls amb els llavis i sense expressió. La vulva també es converteix en un triangle. Els braços alçats com una representació de l'erotisme... entre altres aspectes.

Si Picasso anés a Gósol ara com pintaria la dona?

La dona gosolana jo crec que ara té una economia més ben resolta. Ja no és de subsistència. Però a banda d'això, físicament és bastant igual. És un matriarcat. És una dona que es nota que és ramadera de muntanya, perquè camina ràpid i xerra poc. A més, té trets molt bells i és molt guapa.

I fent art ficció, quin tipus de corrent en sorgiria?

Això no sé dir-ho, però fent un exercici de ciència-ficció i tenint en compte que era un revolucionari, segur que estaria experimentant amb noves tecnologies. Sabria barrejar l'essència atàvica de Gósol amb les noves tecnologies.

Volia anar-hi només uns dies i s'hi va quedar onze setmanes. Per què?

Per la crisi pictòrica que patia. Hi ha una cosa que no puc demostrar. No tenia prou pintures per a tota l'estada. Crec que va utilitzar terra de Gósol en els quadres d'oli.