Un equip d'arqueòlegs ha dut a terme del 9 al 13 d'octubre una excavació arqueològica d'urgència a la zona de Can Parellada de Masquefa (Anoia) després que durant la campanya de prospecció paleontològica que la Generalitat va dur a terme aquest estiu es van localitzar restes d'un crani i òssies referides a un possible enterrament d'època no contemporània. La intervenció ha permès descobrir en aquesta zona -un turó on hi ha un dipòsit d'aigua i una antena- dues estructures funeràries que podrien pertànyer a l'Edat de Bronze. Les restes estan sent estudiades i analitzades pel Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Generalitat amb l'objectiu de datar amb exactitud el material descobert.

La primera estructura és una fossa circular d'accés superior que conté les restes de dos esquelets que es troben estirats en posició de decúbit lateral. La inhumació més recent, que podria correspondre a un individu jove, anava acompanyada per un vaset ceràmic. La segona presentava una agrupació de denes de pedra calcària d'un collar a la zona superior del tronc i un punxó de bronze a sota un dels braços. Per sota d'aquestes inhumacions, els arqueòlegs van documentar una capa de pedres de diverses mides i restes antropològiques en desconnexió. Això, segons els experts, evidencia l'ús perllongat de l'estructura com a enterrament.

D'altra banda, la segona estructura funerària és un possible hipogeu -sepultura subterrània- amb accés lateral segellat per blocs de pedres de grans mides i cambra funerària. Aquí, els individus es trobaven en desconnexió anatòmica i entre un llit de pedres. En aquesta estructura s´ha recuperat un vaset ceràmic i una agulla de bronze.

Segons informa el consistori de Masquefa a través d'un comunicat, la descoberta suposa un avenç molt significatiu en relació a estudi i anàlisi dels assentaments prehistòrics ubicats al municipi i a la comarca i per a la comprensió i aprofundiment dels orígens i la història de Masquefa.