? Va passar per Manresa amb Sonrisas y lágrimas i avui retorna en un registre diametralment oposat. Actor de text, llicenciat a l'Escuela Superior de Arte Dramático de Galicia (ESADg), Escuredo creu que el musical i ell s'han acabat trobant. Priscilla és el seu segon muntatge en aquest gènere. Ara alterna la gira amb el rodatge de la sèrie televisiva Fariña.