La Mostra d'Igualada, el mercat de referència dels espectacle infantils i juvenils del país, que del 4 al 7 d'abril celebrarà els 30 anys, ha tancat la convocatòria de companyies per participar en la nova edició. Ho ha fet amb 635 propostes de 584 companyies, així que manté el registre de sol·licituds per sobre de les 600 (en l'edició anterior, 615). D'aquestes se'n triaran una cinquantena.

Novament, com expliquen els promotors, les estrenes protagonitzen el gruix de l'oferta. El teatre de sala és el gènere dominant, seguit del circ, la dansa, el teatre musical, el teatre de titelles o objectes, la màgia, la música, la instal·lació, l'animació i la performance.

Més de la meitat de les produccions (53 %) s'adrecen a tots els públics, i la franja juvenil (a partir de 12 anys) continua incrementant, fins arribar al 20 %. Una reacció de les companyies a l'aposta artística de potenciar els espectacles per a aquesta edat amb una programació i localització diferenciada: La Mostra JOVE, a l'Escorxador. La resta de franges d'edat decreixen en oferta a mesura que s'apropen al públic més petit.

Pel que fa a la procedència, el 37 % de les propostes són de Catalunya; el 8 %, del País Valencià; el 3 %, de les Illes Balears, i el 32 %, del conjunt de l'Estat. La resta provenen en gran mesura de països europeus (sobretot de França, amb el 4%, seguit d'Itàlia, Bèlgica i Suïssa), però també d'arreu del món, entre els quals destaquen Mèxic i els països sud-americans (especialment l'Argentina i Xile), així com els Estats Units, Hong Kong o l'Índia. L'augment d'espectacles estrangers respon al treball d'internacionalització desenvolupat per la fira els darrers anys.

La selecció de propostes, subratllen, tindrà especialment en compte la contemporaneïtat, la innovació en el llenguatge escènic, l'aportació en el format i la dramatúrgia, així com que s'estreni a la Mostra i que les companyies no hi hagin participat.