Les tres imatges d'aquest recull mostren espais de casernes de la Guàrdia Civil a Catalunya als quals habitualment la ciutadania no accedeix. A la fotografia superior, es mostra la sala de banderes -l'espanyola, per ser oficial, l'ha de beneir la reina, segons explica Artés que li van explicar. A la part inferior, un centre operatiu de serveis. I a la imatge central, la cambra on es guarden les armes requisades a la caserna de Manresa.