? La biografia recorda dos fets que vinculen Lluch amb la Catalunya Central. Un avantpassat seu va ser el cardenal Joaquim Lluch i Garriga, figura representada a la Galeria de Manresans Il·lustres. El 28 de març del 1983, l'aleshores ministre va inaugurar una placa a la casa del seu parent del segle XIX a la plaça Major. D'altra banda, el 24 de maig del 1984, l'Ajuntament de Berga -que aleshores tenia majoria absoluta de CiU- va declarar els ministres Ernest Lluch i Narcís Serra «d'infidels a Catalunya» per promoure el procés judicial contra Banca Catalana. Després del seu assassinat, 14 anys després, el consistori berguedà va revocar la moció