? La música va ser la carta que va jugar l'Acadèmia en una gala sense presentador. No era la primera vegada. Fa 30 anys els Oscars es van quedar sense mestre de cerimònies en un acte que es recorda com un desastre. Diumenge a la matinada, però, van salvar els mobles amb una gala més curta i amb actuacions musicals: de Queen a Lady Gaga. I en l'apartat In Memoriam, un oblit imperdonable: Stanley Donen.